Wij gebruiken cookies

cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Raadpleeg onze privacyverklaring
MENU

Advocatenkantoor

Karl MORTELMANS

Rechtsdomeinen

Advocaat Karl MORTELMANS staat u onder meer bij in de volgende domeinen:

 

Ondernemingsrecht

 • Oprichten van venootschappen
 • Opstellen van passende overeenkomsten en factuurvoorwaarden
 • Dagvaarding/verdediging van bedrijf
 • Oneerlijke concurrentie
 • Conflict met een vennoot

FAMILIERECHT & FAMILIAAL VERMOGENSRECHT

 • Huwelijks- of samenlevingscontracten
 • Echtscheiding, beëindiging wettelijke of feitelijke samenwoning
 • Financiële en verblijfsregelingen m.b.t. kinderen na echtscheiding of samenwoonst
 • Vereffening en verdeling na echtscheiding of samenwoonst
 • Naamswijziging, afstamming of adoptie
 • Vereffeningen van nalatenschappen
 • Erfenissen en testamenten

HUURRECHT

 • Geschillen woninghuur, handelshuur, pachtovereenkomsten
 • Huurschade
 • Opstellen huurcontracten en pachtovereenkomsten

ONROEREND GOED

 • Opstellen en nazicht van overeenkomsten met betrekking tot onroerend goed
 • Erfdienstbaarheden, recht van uitweg, …

STRAFRECHT

 • Uw verdediging voor de strafrechtbank als burgerlijke partij of beklaagde
 • Voorlopige hechtenis
 • Tussenkomst fonds voor slachtoffers opzettelijke gewelddaden

POLITIE EN VERKEER

 • Behandeling van strafzaken en burgerlijke dossiers voor politierechtbank
 • Verkeersovertredingen

JACHTRECHT EN WAPENWETGEVING

 • Jachtrecht, jachtovereenkomsten, …
 • Wapenwet, wapenvergunningen, …

Contractenrecht

 • Opstellen en nakijken van contracten, geschillen met betrekking tot contracten
 • Afdwingen of beëindigen van overeenkomsten
 • Vorderen van schadevergoedingen in geval van wanprestatie van uw medecontractant