Wij gebruiken cookies

cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Raadpleeg onze privacyverklaring
MENU

Advocatenkantoor

Karl MORTELMANS

TARIEVEN VAN HET KANTOOR

Ingevolge de invoering van de BTW-plicht voor advocaten, is elk advocatenkantoor verplicht om met ingang van 01.01.2014 de tarieven voor ereloon en onkosten te verhogen met de BTW ten belope van 21%.

 

GOEDE COMMUNICATIE

Bij het openen van een dossier brengt de advocaat enerzijds kosten en anderzijds erelonen in rekening.

Daarnaast kunt u ook vrijblijvend advies inwinnen.

Een eerste consultatie kan zeer interessant zijn voor het verkrijgen van bruikbare informatie met betrekking tot uw vraag of probleem. Er wordt dan geen dossier geopend waardoor de kosten zeer beperkt blijven.

 

KOSTEN VAN UW ADVOCAAT

De kosten bestaan enerzijds uit sommen die voor u voorgeschoten worden door het kantoor, zoals griffiekosten, deurwaarderskosten, kilometervergoeding, kosten van deskundigen die in opdracht van de cliënt werden geraadpleegd of die een rapport opstellen in het kader van een dossier...

Anderszijds zijn er de kantoorkosten.

 

ERELOON VAN UW ADVOCAAT

Het ereloon kan worden berekend op de volgende manieren:

Doorgaans wordt het ereloon berekend aan een tijdseenheid/uurtarief. Hier houdt u rekening met het basistarief vastgesteld op € 125, (exclusief Btw).Wanneer de tussenkomst van uw advocaat hoogdringend is, kan het ereloon worden gecorrigeerd naar een urgentietarief.

In sommige gevallen kan ook een forfaitair ereloon afgesproken worden.

Een waardetarief is een ereloontarief dat gebaseerd is op de waarde van het geschil. In dossiers waarin deze berkeningswijze verantwoord is, gelden in eerste aanleg de volgende ereloontarieven :


Het ereloon wordt in dat geval, zowel voor eiser als verweerder, berekend op de hoofdsom en de intresten. In beroep wordt hetzelfde tarief aan 50% gehanteerd.

Indien de cliënt over factuurvoorwaarden beschikt zullen in de praktijk de bedragen die bovenop de hoofdsom geïnd worden doorgaans volstaan om het ereloon te dekken. Dit betekent in dat geval dat onze tussenkomst u weinig tot niets kost.

Een modelovereenkomst is ter beschikking om de gemaakte afspraken bevestigd te zien.

In de meerderheid van de gerechtelijke procedures, zal aan de in het gelijk gestelde partij een rechtsplegingvergoeding toegekend worden. Dit is een forfaitaire tussenkomst in de advocatenkosten die door de tegenpartij betaald wordt. Het ereloon kan nooit lager zijn dan de rechtsplegingvergoeding.

Houd er rekening mee dat u in bepaalde gevallen rechtsbijstand kunt genieten. Bij elk dossier wordt gevraagd of u een rechtsbijstandsverzekering geniet. U kunt dit ook best navragen bij uw makelaar.

 

EERSTE CONSULTATIE

Voor een eerste consultatie van ongeveer 30 minuten, zonder opening van een dossier, wordt een forfait aangerekend van € 50 (incl. BTW).

Tijdens een eerste consultatie ontvangt u nuttige informatie en vrijblijvend advies omtrent uw probleemsituatie of vraag. Aarzel dus niet om advocatenkantoor Karl MORTELMANS te contacteren in het geval van twijfel.

Het kantoor staat u graag bij om eventuele conflicten te vermijden en waar mogelijk wordt een oplossing op maat geboden.